食品

亞麻仁油 |一文睇曬亞麻仁油有邊啲功效 |亞麻仁油5種功效和副作用 |【亞麻仁油亞麻籽油】

大家説吃亞麻仁油,那你知道亞麻仁油是吃什麼功能嗎?亞麻仁油有什麼成分,讓它是養生熱搜的油脂呢?讓大研分享以下資訊你知道。

亞麻仁油主要成分是油脂,油脂含有一些蛋白質及脂溶性微量成分,如植物固醇、生育醇和酚化合物(1)。

亞麻仁油油脂佔了92.8%以上,特色約含有51.9-55.25%次亞麻油酸,以及14.2-17%亞麻油酸(Linilenic acid, LA,一種Omega-6脂肪酸),次亞麻油酸和亞麻油酸是人類必需脂肪酸,無法自己合成,需從食物獲取(2)。

次亞麻油酸攝取後,會近一步生成花生四烯酸(Arachidonic acid, AA)、EPA、DHA分子(3),是否覺得EPA和DHA有些熟悉?沒錯,魚油中常見得成分,因此亞麻仁油會稱為「素食魚油」,於吃素想補充Omega-3脂肪酸人,亞麻仁油個理想選擇。

亞麻仁油營養價值,臨牀研究多會探討其含有Omega-3脂肪酸貢獻,功效以下人所知:近年新興保健品亞麻籽油(稱亞麻籽油)其實有咩功效?亞麻仁油有邊啲勁嘅成分,俾大家公認係嘅油脂呢?讓大研特約營養師分享亞麻籽油(稱亞麻籽油)攻略。

閲讀此文瞭解多關於亞麻籽油(亞麻籽油)功效。

💡一些研究發現,亞麻仁油可以改善動脈彈性,和血壓升高與血管彈性降低有關,這些可能是於亞麻仁油中濃度 ω-3 脂肪酸,大量研究表明,ω-3 脂肪酸可改善心臟,具有減少發炎和降低血壓等益處 [9] [10] [11] [12]。

亞麻仁油當中嘅油脂佔咗92.8%以上;油脂當中,含有51.9%-55.25%次亞麻油酸,同埋14.2%-17%亞麻油酸(Linilenic acid, LA,一種Omega-6脂肪酸),次亞麻油亞麻油酸係人類維持身體機能脂肪酸,因為人體內無法自己合成,需要從食物獲取(2)。

次亞麻油酸攝取到人體後,會進一步生成花生四烯酸(Arachidonic acid, AA)、EPA、DHA分子(3)。

大研會員係咪EPA和DHA呢兩個term?冇錯,呢兩個係魚油中常見成分,因此亞麻仁油稱「素食嘅魚油」,於食齋但想補充Omega-3脂肪酸嘅人羣,亞麻仁油係個理想嘅保健品選擇。

同場加映:DHA是什麼?提升學習力唔少得佢,認識DHA6功效處亞麻仁油嘅營養價值幾,臨牀研究多會探討其含有Omega-3脂肪酸貢獻,有以下幾個功效人所知:冷榨亞麻仁油含有 α-亞麻酸,是有三個雙鍵多元和脂肪酸 (C18H30O2),具有增強智力、提高記憶力、保護視力、改善睡眠、抑制血栓性疾病、預防心肌梗塞和腦中風、降低血脂、降血壓、抑制出血性腦中風、預防過敏功效 [1] [2] [3] [4]。

亞麻籽富含膳食纖維,每 10 克亞麻籽中含膳食纖維 2.7 克,添加麵包和麥片中可提高纖維含量。

亞麻仁油處於其大量 α-亞麻酸,它空氣中氧氣有著反應。

而言,典型亞麻仁油中脂肪酸具有以下類型:💡一些動物研究表明,亞麻仁油可能會減少癌細胞生長。

一項動物研究中,給小鼠 0.3 毫升亞麻仁油 40 天,它發現可以預防癌症擴散和肺部腫瘤生長 [6]。

💡另一項小動物研究中,亞麻仁油證明可阻斷大鼠大腸癌形成 [7]。

此外,富含 α-亞麻酸亞麻籽混合物和植物油,對小鼠大腸癌可能發生預防作用。

 💡一項 59 人研究,了亞麻仁油紅花油影響,花油是一種富含 ω-6 脂肪酸油,這項研究中,補充 1 湯匙 (15 毫升) 亞麻仁油 12 週導致血壓水平於補充紅花油 [8]。

而Omega可以分成Omega-3、Omega-6、Omega-9,有功效,調配「比例」,是選擇。

 💡最近一項動物研究發現,亞麻仁油可以作為一種促進規律性瀉藥,同時可以作為止瀉劑 [13]。

💡另一項研究為 50 名血液透析患者提供了亞麻仁油﹑橄欖油或礦物油,4 週後,亞麻仁油增加了排便次數,改善了,發現橄欖油和礦物油 [14]。

然而,關於亞麻仁油和腹瀉影響研究目前限於動物研究和具有條件人,需要進一步研究來評估其人羣中有效性。

 研究發現補充亞麻仁油有助於改善皮膚,同時可以治療某些皮膚病,如皮膚炎。

💡一項小型研究為 13 名女性補充亞麻仁油 12 週,研究結束時,她們皮膚光滑度得到改善,同時皮膚對刺激和敏感性降低 [15]。

直接吃食用油,? 許多人避免食用脂肪,作為飲食一部分。

但多年科學研究發現,脂肪會使人變胖;相反:它可以幫助你減肥,還可以降低心臟病發作和中風風險。

什麼 omega-3 脂肪酸對如此?研究,Omega-3 脂肪酸主要具有降低血壓作用,並作為抗氧化劑確保、心臟並增強免疫系統。

身體需要亞麻仁油中 omega-3 脂肪酸來增強肌肉。

亞麻仁油可以降低餐後血糖升高。

簡而言:如果你吃亞麻仁油,你感可以保持時間。

Omega-3 脂肪酸大腦有處,每天只需一兩茶匙幫助你有集中注意力。

延伸閱讀…

亞麻仁油(亞麻籽油)是什麼?營養師告訴你亞麻仁油功效與 …

亞麻仁油(亞麻籽油)咩嚟㗎?一文睇曬亞麻仁油有邊啲功效 …

應該如何選購亞麻仁油? VOGUE建議可以標籤,看是否有機和冷壓這兩關鍵之外,應該確認尋找包裝上資訊,例如「光、熱、隔絕氧氣下壓制」或「omegasafe」。

因為Omega-3植物油。

暴露於光、氧氣和熱會導致這些油氧化,而氧化脂肪會促進慢性發炎。

可以任何餐點中添加亞麻仁油。

堅果、味道適合搭配沙拉醬,搭配甜味早餐。

亞麻仁油中脂肪保減蛋白質消化速度,透過這種方式,胰島素輸出量得到調節,血糖水平保持恆定,因此早餐可以讓你幾個時內保持腹感。

有人下午開始禁食水果,有人168來達到瘦身功效,專家提出這9種食物,只要傍晚6點後不吃,可以幫助腹脹避免消化不良。

「油脂」很多人印象中,是東西。

但其實油脂是身體一部分,可以幫助維持運作,細胞陳代謝、腦潤滑,需要這些油脂。

而選擇油脂,幾個角度。

和脂肪會造成心血管負擔,但和脂肪可以有油脂功效,但會有和油脂負擔,而其中和脂肪酸「Omega」系列。

而Omega可以分成Omega-3、Omega-6、Omega-9,有功效,調配「比例」,是選擇。

延伸閱讀…

亞麻仁油5種功效和副作用(4種人要小心使用)

亞麻仁油比橄欖油好,降血壓、抗氧化,還可以延長每餐的飽 …

而我們使用油品,像是外食族大豆沙拉油,或是其他外食產品,多半是Omega-6多,雖然人體需要Omega-6,但過多反而會造成人體變得發炎,這時候需要Omega-3來。

美國心臟學會建議,油脂攝取最佳比例為「多元和脂肪酸:單元和脂肪酸:和脂肪酸=1:1.5:0.8」,其中建議Omega-3和Omega-6理想比例是1:1;所以如果吃了一餐外食,建議下一餐要選擇Omega-3油脂多食物,會。

亞麻籽油富含Omega-3,能幫助改善體質!而富含Omega-3油脂,其實「亞麻籽油」,亞麻籽中油脂之外,還富含可溶性纖維和木脂素,其中含有植物雌激素,可能具有抗癌特性;但如果製成亞麻籽油,沒有這些植物雌激素,所以如果不怕吃亞麻籽,可以成堅使用。

世界最權威診梅診所(Mayo Clinic)資料,亞麻籽和亞麻籽油可以降低膽固醇和血糖,並治療消化系統疾病,或是慢性發炎。

另外一個大家乾眼症,是因為油脂層,導致淚水揮發了,眼科學會副秘書長孫啟欽説,現在雖然強調要「脂」飲食,但其實身體中是需要油脂,所以建議補充Omega-3(堅果、亞麻籽、魚油)這類優質、能讓眼睛使用油脂,反而可以改善乾眼症症狀。

亞麻仁油/亞麻籽油(Flaxseed oil)是植物油之一,它含有omega-3脂肪酸,是α-亞麻酸(α-Linolenic acid, ALA)。

宣稱具有功效,包括抗炎、抗動脈硬化、抗氧化和抗微生物。

實證醫學中,亞麻仁油有什麼功效(處)?有副作用或禁忌嗎?內文分析亞麻仁油/亞麻籽油是亞麻籽(是一種穀物油籽,顏色金黃色到深褐色)所萃取出的油脂,人體中能轉換抗發炎前列腺素(PGE3),能協助人體抗發炎性疾病,因此以來稱為具有能量聖油亞麻仁油/亞麻籽油其它植物油之處於亞麻仁油含有39%60%α-亞麻酸(α-Linolenic acid,omega-3一種),其次是油酸、亞油酸、棕櫚酸和硬脂酸,它提供了 omega-6:omega-3 脂肪酸比例, 0.3:1血壓(Hypertension)稱為“殺手”,因為它可能沒有任何症狀或體徵,是開始階段,持續血壓升高意味著心輸出量增加和內皮或血管損傷,從而導致相關的併發症,如心血管疾病、腦血管疾病和腎功能衰竭一則系統性文獻回顧及統合分析(Meta-Analysis,包含5安慰劑試驗,對象代謝綜合徵和相關疾病患者)指出,食用亞麻籽油有助降低收縮壓(systolic blood pressure),但壓(diastolic blood pressure)沒有變化。

註1*結論:代謝綜合徵和相關疾病,攝取亞麻籽油血壓調節有幫助,但受限於樣本數及納入試驗之間存在高度異質性,需多研究進一步驗證氧化壓力(oxidative stress)現代定義 “氧化劑和抗氧化劑之間 “這一概念為 “促氧化劑和抗氧化劑,並伴有氧化原迴路破和大分子損害”氧化系統和抗氧化系統之間,包括丙二醛增加和總抗氧化能力和谷胱甘肽降低,導致氧化壓力一則系統性文獻回顧及統合分析(Meta-Analysis,包含8安慰劑試驗,共429名參與者)指出,補充亞麻籽油可顯著降低丙二醛(malondialdehyde)血清水平,並提高總抗氧化能力(total antioxidant capacity)水平,但穀胱甘肽(glutathione)水平未有顯著影響。

註2*結論:攝取亞麻仁油於緩解氧化壓力有正面幫助,但受限於樣本數,需多研究進一步驗證心血管疾病是目前人類威脅,光是在美國有8千萬人口受影響,涵蓋冠狀動脈性心臟病、中風、心力衰竭、心律失常、風濕性心臟病及其它心臟瓣膜病影響心血管發病飲食因素當中,和脂肪,反式脂肪,鹽份攝取和水果和蔬菜見而發炎過程是促發炎及抗發炎激素角力戰場,參與細胞趨化、遷移和增殖,抗發炎激素,開始轉為慢性炎症,是引發各種慢性疾病主因另外,次羣組分析發現,族羣,補充α-亞麻酸可能增加C型反應性蛋白水平,確切原因未知*結論:應用亞麻仁油(亞麻籽油)於改善發炎標記(C-reactive protein)發現顯著正面效益,且受限於研究異質性及偏誤,結果需實證確認腕管綜合症(Carpal tunnel syndrome)是一種骨科和風濕科疾病, 會引起手部和手臂疼痛、麻木和刺痛。

這種情況發生在手主要神經之一:神經通過手腕時受到擠壓或壓迫腕隧道症候羣患病率1% 5%之間,職業羣體中患病率高達14.5%,是需要壓力和複使用振動工具行業一則開放性臨牀試驗(期3周,對象59位輕度中度特發性腕管綜合症患者)指出,於手腕夾板治療,外用亞麻籽油凝膠於症狀和功能改善更具效果。

註1結論:外用亞麻籽油凝膠於腕隧道症狀改善有正面幫助,且效果優於夾板治療,但結果需研究加以佐證糖尿病是這個世紀造成人類壽命減少及慢性疾病暴增主要元之一,有關症狀包括心血管疾病、失智症、脂肪肝、情緒障礙、癌症而第二型糖尿病主要分為2階段,出現胰島素阻抗,導致需要大量生產胰島素以應所需,隨後是出現製造及血糖失控一則系統文獻回顧及統合分析(meta-analysis,包含8研究,參與者212人)指出,攝取ALA(來亞麻仁油、奇亞籽或核桃)於糖化血紅蛋白(HbA1c)、空腹血糖、空腹血胰島素未有顯著影響,但次羣組分析發現,可能存在劑量反應關係,有待進一步確認。

註2*結論:整體看來,膳食中攝取ALA於血糖相關參數影響是中性,未有改善,且結果受限於樣本數及異質性,需多研究加以佐證低密度脂蛋白膽固醇代表是一羣大小,密度,電荷,和化學組成(脂質/脂蛋白)分子其中依單位元密度,可分為大顆粒(large-buoyant) 和顆粒(small-dense) 脂蛋白膽固醇,而顆粒於具有氧化、內皮細胞滲透性、受體親合特性,會增加23倍動脈粥樣化機率,是預測心血管疾病獨立因子。

註3一則,雙盲,交叉研究指出(期24周,對象15位男性),於玉米胚芽油,使用亞麻仁油有助提升血液中ALA 及EPA濃度,能減少低密度脂蛋白膽固醇(sd-LDL),且是三酸甘油脂於100 mg/dl對象。

註4功能性胃腸疾病,各區定義,人口盛行2% 27%之間,女性發生率是男性3倍,可能原因荷爾蒙有關於引發原因眾多,因此無標準治療手段,若生活調整(多喝水、膳食纖維攝取、運動),見治療藥物包括:便劑、滲透和刺激性瀉劑、潤滑劑一則雙盲安慰劑研究(期4周,對象50位接受血液透析治療患者)指出,使用亞麻仁油或橄欖油帶來改善效果礦物油。

註5*結論:亞麻仁油(亞麻籽油)具有改善效果,且效果輸給常規治療藥物礦物油(mineral oil),但結果需多研究驗證修格氏症候羣(Sjogren’s syndrome)是一種未知原因慢性自體免疫疾病,主要外分泌腺體和上皮細胞產生淋巴細胞性浸潤引發,症狀口部及眼部乾燥、關節痛、,血管炎、腎炎及神經系統可能出現一則研究指出,修格氏症候羣患者,口服亞麻仁油(亞麻籽油)具有降低眼球炎症,緩解乾燥性角膜結膜炎效果,但於研究規模過,仍需要實驗進一步驗證。

註6於多數人來説,適量食用亞麻仁油是安全,但大劑量(30克以上)可能產生副作用包括:腹脹、排氣、腹瀉、、過敏反應…1. 抗凝劑和抗血小板藥物合併使用,可能會增加出血風險,相關藥物學名如:aspirin(阿司匹林)、clopidogrel (氯吡格雷)、diclofenac(雙氯芬酸)、ibuprofen (布洛芬)、naproxen(萘普生)、dalteparin(達肝素)、enoxaparin(依諾肝素)、warfarin(華法林)…2. 可能具有降血壓效果,因此血壓患者或服用降血壓藥物者請小心使用,相關藥物有:captopril(卡託普利)、enalapril(依那普利)、losartan(氯沙坦)、valsartan(纈沙坦)、diltiazem(地爾硫卓)、Amlodipine(氨氯地平)、hydrochlorothiazide(氫氯噻嗪)、furosemide(速尿靈)…5. 藥物或其它保健成分合併使用,可能影響藥物代謝Barlean’s製造亞麻仁油採用北美地區品質亞麻籽(有機且非基改),新鮮壓榨,含任何化學添加,各通路銷量居第一我們分享具有”科學實證”保健知識,學習角度去看,讓您保有批判性思考能力,任意受病毒行銷影響

Related Articles

Back to top button